X

Klintensiv, KlinAll, Servetele Umede Dezinfectante Maini

0(scrie una)

Klintensiv, KlinAll, Servetele Umede Dezinfectante Maini

COD: 653
În Stoc
Cantitate
3,00 lei
Adauga la favorite  

KlinAll - servetele umede dezinfectante maini

Șervețelele umede dezinfectante pentru mâini KlinAll, acționează eficient și imediat împotriva multor microorganisme comune, distrugând peste 99% dintre bacterii.  

Compoziție chimică: compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri CAS 68424-85-1, CE 270-325-2 (concentrație în unități metrice 1%), acid D-gluconic, compus cu N, N "-bis (4-clorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidina CAS 18472-51-0, CE 242-354-0 (concentrație în unități metrice 0,2%). Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației. Standarde de testare: SR EN 1276: bactericid – 5 minute, SR EN 1499 bactericid - 1 minut, SR EN 1500 bactericid    1 minut; SR EN 13727: bactericid – 1 minut; SR EN 13624: levuricid – 1 minut; Faze de pericolH319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor; Precauțiuni de utilizare: P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă, consultați medicul. P501 – Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor naționale în vigoare specifice în domeniul deșeurilor.

Brand Klintensiv
Tip dezinfectant servetele
Ambalaj 70 buc
15 buc
Substanta activa compuşi de amoniu cuaternar
benzil-C12-16-alchildimetil
cloruri
Acid D-gluconic

1. Evaluează produsul


2. Adaugă opinia

Din aceeasi categorie

whatsapp